wie zijn we?

Wie zijn we?

CD&V – senioren, een geleding voor 60 plussers…

Alle CD&V – leden vanaf de leeftijd van 60 jaar kunnen hun lidmaatschap in de CD&V versterken door toe te treden tot de CD&V – senioren.

Het startschot voor het ontstaan van de CD&V – senioren gebeurde te Gent op 20 april 1991 tijdens het partijcongres dat handelde over  ‘jong en oud, leeftijd kent geen grenzen’. Op dat congres werd de lans gebroken voor een ouderenbeleid dat uitgaat van een globale visie op de oudere bevolking in de samenleving, met als centrale doelstelling de integratie en participatie van de senioren in het beleid.

Binnen CD&V vormen de CD&V - senioren de brug tussen de partij en de vele senioren. Ze vertolken er de standpunten over de maatschappelijke uitdagingen voor senioren en vertalen die naar de politiek toe. Vervolgens dragen ze de partij mee uit op lokaal, bovenlokaal, provinciaal, Vlaams, nationaal en Europees niveau.

En de uitdagingen zijn groot. Vlaanderen verzilvert. De 60-plussers  in Vlaanderen bedragen ongeveer 30% van de Vlaamse bevolking. Een trend die zich de komende jaren verder zet. Die verzilvering is geen ramp. Ouderen zijn actiever, gezonder en hoger opgeleid dan enkele decennia geleden. En ook ouderen die beperkingen en zorgnoden ondervinden, beschikken nog over heel wat competenties waarmee ze kunnen bijdragen tot een actieve, aangename en zorgzame gemeente. Daarom moeten mensen de kans blijven krijgen om actief ouder te worden. Daarom zijn er hefbomen nodig voor een goeie toekomst.

Werken aan een betere toekomst kunnen senioren niet alleen. Dat vraagt een geëngageerd beleid dat een permanente dialoog met burgers en middenveld aandurft. Dat vraagt een partij die ervoor kiest om economie en sociaal beleid, groei en sociale bescherming, kansen voor elke persoon en versterking van zwakkeren aan elkaar koppelt. Dat vraagt politici die permanent weten dat zij door mensen verkozen zijn en bereid zijn hun mandaat in dialoog te verantwoorden. We zijn dan ook zeer verheugd dat de partij, samen met ons, een plan schreef rond ‘respect voor generatie ervaring”!

Ook morgen zullen de CD&V - senioren blijven werken aan een betere toekomst. Ook morgen rekenen wij op CD&V - politici om samen een beleid te voeren waarin mensen centraal staan en waarin de kansen en noden van  ‘ouder worden’ tot hun recht komen. Ook morgen zullen wij blijven ijveren en pleiten voor kwaliteitsvolle zorg,  voor betaalbaar wonen, voor toegankelijkheid en mobiliteit, voor een veilige samenleving, voor maatschappelijke participatiekansen van ouderen. Aan een dergelijke samenleving willen we mee-bouwen.

 

Nieuws

cd&v senioren pleiten voor een betere en hogere financiering van de ouderenzorg

In de pers lazen we de jongste weken alarmerende berichten over de stijgende dagprijzen in de woonzorgcentra en de groeiende kloof tussen de gemiddelde pensioenen en de rusthuisfacturen...

Internationale dag van oudere personen

Vrije Tribune naar aanleiding van de Internationale Dag van Oudere Personen
op 1 oktober 2023.

Nieuwjaarsdrink cd&v senioren

Lees hier de toespraak van Eric Van Rompuy.

Teveel kwetsbare mensen zonder energiepremie

Op donderdag 27 oktober keurde het parlement een nieuwe energiewet goed. Burgers met een elektriciteit- en gasaansluiting zullen voor november en december een premie krijgen van telkens 196 euro.

Conferentie AGE Platform Europe met Eric Van Rompuy

Vandaag komen we samen met AGE platform Europe met senioren uit alle partijen uit al de landen van Europa. Confereren over een langetermijn visie op zorg en welzijn voor senioren.

cd&v senioren Waas op bezoek bij cd&v en cd&v senioren Lier

Op 22 september bezochten we met een twintigtal senioren van regio Waas het mooie Lier.

Jaarkalender cd&v senioren

Ons programma voor 2022 - 2023 is klaar.

Themadag pensioenen en digitalisering

CD&V – senioren over digitale inclusie van ouderen.

Themadag pensioenen en digitalisering

Dinsdag 19 april 2022 - 10u30-14u30
Provinciehuis Vlaams-Brabant Provincieplein 1 - Leuven