cd&v senioren pleiten voor een betere en hogere financiering van de ouderenzorg

Publicatiedatum

Auteur

Noella Jacobs

Deel dit artikel

In de pers lazen we de jongste weken alarmerende berichten over de stijgende dagprijzen in de woonzorgcentra en de groeiende kloof tussen de gemiddelde pensioenen en de rusthuisfacturen...

Een verblijf in een rustoord kost gemiddeld 2.175 euro per maand terwijl een gemiddeld wettelijk pensioen 1.250 euro bedraagt.  De dagprijzen in de woon-en zorgcentra zijn tussen 2022 en 2023 gestegen met 200 euro per maand. Dit is een toename van haast 10%. De pensioenen stijgen met de gezondheidsindex terwijl de rusthuisfacturen gekoppeld zijn aan de sneller stijgende consumptie-index. Dit verklaart waarom de kwetsbare inwoners meer en meer moeten gebruik maken van hun spaargeld of steun moeten zoeken bij hun familie of zelfs beroep moeten doen op het OCMW.

De onderfinanciering van de ouderenzorg is de voornaamst reden waarom de dagprijs voor de bewoners zo hoog is. 5% van de 65 plussers verblijft in één van de 819 woonzorgcentra. De gemiddelde leeftijd bedraagt 88 jaar. Er zijn nu in Vlaanderen 83.000 bewoners waarvan 1/3 leidt aan een vorm van dementie.

Minister Hilde Crevits wil een strenger toezicht op het financieel beheer en beleid van woonzorgcentra. Financiële wantoestanden en winst maken op zorg zal wettelijk worden verboden. Er moet transparantie komen in de boekhouding en de dagprijs. Dat is goed!

Voor de CD&V -senioren moet de Vlaamse overheid daarenboven een groter budget voorzien voor het ouderenzorgbeleid net zoals dat gebeurt voor de kinderdagverblijven. De omkadering met zorgpersoneel moet worden opgetrokken. In Vlaanderen is er een inzet van 0,42 voltijdse zorgmedewerkers per bewoner. Dat is minder dan in Nederland en Frankrijk.

Ook moet meer worden ingezet op thuiszorg en mantelzorg. Het is daarom schrijnend dat de Vlaamse regering blijkbaar minder middelen ter beschikking wil stellen van de thuiszorg. Vanaf 2025 zal de Vlaamse regering 16 miljoen besparen in de sector. Dat bedrag zal tegen 2027 oplopen naar 42 miljoen. Nochtans is er meer dan ooit ondersteuning nodig van zorgbehoevende ouderen die enkel met extra hulp zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Op de CD&V-bijeenkomst voor onze lokale afdelingen op de dag van de afdeling van 14 oktober in Antwerpen, gaven Bernadette Vandenheuvel van Zorgnet- Icuro en Monique De Dobbeleer van Ferm hierover, op vraag van de CD&V-senioren, boeiende uiteenzettingen. Ze versterkten ons in de overtuiging van de noodzaak van een meer sluitende financiering van de aangeboden zorg en garanties rond zorgkwaliteit. Hierbij moeten we komen tot een nieuw sociaal contract tussen de overheid, de markt, het middenveld en de burger.

 ERIC VAN ROMPUY

 Nationaal voorzitter CD&V-senioren

Nieuws

Internationale dag van oudere personen

Vrije Tribune naar aanleiding van de Internationale Dag van Oudere Personen
op 1 oktober 2023.

Nieuwjaarsdrink cd&v senioren

Lees hier de toespraak van Eric Van Rompuy.

Teveel kwetsbare mensen zonder energiepremie

Op donderdag 27 oktober keurde het parlement een nieuwe energiewet goed. Burgers met een elektriciteit- en gasaansluiting zullen voor november en december een premie krijgen van telkens 196 euro.