Onze werking

Vanuit het nationale niveau trachten we de verschillende elementen van het ouderenbeleid op te volgen en er mee invulling aan te geven. We organiseren daartoe bestuursvergaderingen en themadagen rond actuele thema’s.

De lokale, regionale en provinciale seniorenwerking

In lokale CD&V-afdelingen  is de organisatie en werking van CD&V-senioren soms zeer verschillend. In sommige afdelingen is er een traditie van een voorzitter, een bureau en een specifiek seniorenbestuur en een dynamische werking met namiddagvergaderingen, gespreksfora, voorbereiding van standpunten, acties. In andere afdelingen is de structuur minder geformaliseerd: een actieve kern neemt geregeld initiatief voor activiteiten. Met een dynamische CD&V-seniorengroep en vooral ook met de steun van het afdelingsbestuur kunnen mooie resultaten geboekt worden. Er kan ook samenwerking tussen meerdere gemeenten ontstaan.

 

Een provinciale CD&V-seniorenwerking en een provinciaal CD&V-seniorenbestuur zijn noodzakelijke scharnieren tussen het plaatselijke en regionale niveau enerzijds en het nationale bestuursniveau anderzijds.

 

Europese seniorenwerking

CD&V-senioren zijn lid van de ESU (Europese Senioren Unie), die een seniorenvereniging is van de EVP (Europese Volkspartij). Prof. An Hermans, gewezen voorzitter van de cd&v senioren, is voorzitter van de ESU en maakt deel uit van het ESU-Presidium.

Er is dus voor elk wat wils. Bij de CD&V – senioren is er plaats voor iedereen!