In de Vlaamse provincies en Brussel hebben de CD&V - senioren een provinciale werking.

De regionale besturen stellen binnen de grenzen van de provincie een provinciaal bestuur samen.

Het provinciaal bestuur staat in voor:

  • het ondersteunen en coördineren van de gemeentelijke en regionale CD&V-senioren werking,
  • de organisatie van activiteiten op provinciaal vlak,
  • het aanduiden van de afgevaardigden voor het Algemeen Bureau,
  • contacten met de autoriteiten van de provincie, bevoegd voor het bejaardenbeleid, en met de provinciale adviesraad voor senioren,
  • bespreking en evaluatie van het provinciaal bejaardenbeleid,

Het provinciaal bestuur wordt samengesteld door de regiovoorzitters (ambtshalve) en maximaal drie  afgevaardigden per regionaal bestuur.

De provinciale voorzitter van de CD&V – senioren wordt verkozen door de CD&V – senioren van de provincie voor een periode van 3 jaar. Het mandaat is hernieuwbaar. De verkiezing heeft plaats samen met deze van de provinciale voorzitter van de partij. De verdere bepalingen zijn opgenomen in het reglement bovenlokale verkiezingen van CD&V.

 De voorzitter kan worden bijgestaan door een ondervoorzitter (van het andere geslacht)

De provinciale seniorenvoorzitter maakt ambtshalve deel uit van het provinciaal bestuur en bureau van de partij.  Naast de voorzitter worden nog twee leden van het provinciaal seniorenbestuur afgevaardigd naar het provinciaal bestuur van de partij.

Het secretariaatswerk wordt verzorgd door het provinciaal partijsecretariaat.

De provinciale werking wordt gefinancierd door het provinciaal partijbestuur.

Onze voorzitters in de provincies zijn:

ANTWERPEN: Lieve Keuleers, keuleers.lieve@gmail.com

BRUSSEL: Brigitte Grouwels, brigitte.grouwels@gmail.com

Brigitte Grouwels

LIMBURG: Mieke Ramaekers, mieke.ramaekers@outlook.com

OOST-VLAANDEREN: Piet Vercruysse, vercruyssepiet@gmail.com

VLAAMS-BRABANT: Chris Verhaegen, chris@chrisverhaegen.eu

WEST-VLAANDEREN: Moniek Boydens, moniek.boydens@telenet.be