CD&V - Senioren

De algemeen voorzitter van de CD&V - Senioren is Eric Van Rompuy.

 De algemeen voorzitter van de CD&V – senioren wordt verkozen door de CD&V – senioren voor een periode van 3 jaar. Het mandaat is hernieuwbaar. De verdere bepalingen zijn opgenomen in het reglement bovenlokale verkiezingen van CD&V en in het verkiezingsreglement van de CD&V-senioren.

De voorzitter wordt bijgestaan door 2 ondervoorzitters en door een secretaris, behorende tot het algemeen partijsecretariaat.

De voorzitter, ambtshalve, en een ondervoorzitter maken deel uit van het Politiek Bestuur van de partij.

Meer informatie over de CD&V - senioren, de functies en de werking, vindt u terug in de statuten.