Talenten waarderen. Een duurzame toekomst voor allen.

 ‘Waardeer het werk dat wij een leven lang presteerden en geef ons kansen om verder waardig deel te nemen aan het samenleven’. Dat is de permanente vraag van ouderen. Want dagelijks ervaren ouderen hier, in Europa en wereldwijd dat zij respect en middelen om waardig oud te worden missen.

Kijk naar de recente discussies over pensioenen. Chaos en onenigheid bij de beleidsmakers. De wijze waarop de huidige maatregelen tot stand kwamen en weer herroepen werden, zijn beschamend voor de politiek. Over angstn onzekerheid, woede en onmacht bij gepensioneerden en oudere werknemers, wordt weinig gesproken. Vakbonden kijken vooral naar ‘wat betekenen maatregelen voor toekomstige gepensioneerden’. De ouderenbewegingen kennen de verzuchtingen van ouderen wel: 40 jaar gewerkt en pensioen te klein om woonzorgcentrum te betalen, oudere werklozen met veel ervaring zonder uitzicht op een job, alleenstaanden met te klein pensioen om deel te nemen aan  cultuur of sport, verborgen armoede, eenzaamheid… En ja, er worden allerlei initiatieven genomen. Opeenvolgende ministers van welzijn ijveren jaarlijks voor meer middelen. Toch blijft de indruk dat beleidsmakers zuinig een andere kant opkijken als het over ouderenbeleid gaat. Zien zij de problemen te weinig omdat adviseurs in andere leeftijdsgroepen zitten? Vinden partijstrategen dat zij vooral jongeren moeten ‘winnen’? Zullen ouderen daarentegen trouw blijven aan ‘hun’ partij  en gelaten wachten wat voor en over hen beslist wordt?

De toenemende groep ouderen is een steeds meer actieve groep die allerlei initiatieven neemt. Het maatschappelijk leven en de politiek moeten zich richten op de ‘samenleving van het lange leven’, in het belang van de ouderen én van de hele samenleving. Pensioenhervormingen zijn nodig, er is nood aan meer initiatieven in de zorg. Maar er is meer. Alle overheidsniveaus moeten mogelijk maken dat ook zieke en zwakke ouderen actief kunnen participeren. ‘Vermaatschappelijking van zorg’ is niet alleen een kwestie van centen, maar een keuze om kwetsbaarheid en zorg een plaats te geven in het leven. Dat is soms het vernieuwen van stoepen zodat ook rolstoelen ‘welkom’ zijn. Ouderen verdienen waardering en een menswaardig bestaan. Dat is een universeel recht! Het is beschamend dat wij niet uitdrukkelijker kiezen om zorg voor medemensen tot de glans van ons samenleven te maken.

Daarom een oproep naar politici van democratische partijen:

  • Waardeer de talenten van ouderen. Zie hen niet als een ‘restgroep’ die stilletjes onderworpen kan worden aan sancties en besparingen.
  • Maak waardig ouder worden mogelijk door fatsoenlijke pensioenen die boven de Europese armoedegrens liggen. Spreek niet over ‘activering’ van oudere werknemers maar creëer werkomgevingen waar langer werken haalbaar wordt.
  • Innoveer en kies voor ‘een zorgende samenleving’.
  • Maak tijd voor dialoog en overleg, ook met ouderen zelf, om de groeiende woede van mensen te stoppen en tot redelijke oplossingen te komen.

Langer leven biedt kansen in alle levensdomeinen en daagt alle beleidssectoren uit.