Vlaanderen publiceert proactief inspectieverslagen woonzorgcentra 

Vanaf 1 maart kunnen de verslagen van inspecties in de Vlaamse woonzorgcentra teruggevonden worden op de website van Zorginspectie. Daarin staat informatie over de kwaliteit van woonzorgcentra die voor veel mensen nuttig kan zijn. Door de verslagen online te publiceren, willen Zorginspectie en bevoegd minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke inzetten op de transparantie van haar werking. 

Zorginspectie maakt verslagen beschikbaar 

De inspecteurs van Zorginspectie lichten elk Vlaams woonzorgcentrum door en maken een verslag van hun bevindingen. ‘Zulke inspectieverslagen bevatten nuttige informatie, en niet alleen voor de bevoegde overheidsdiensten’, zegt Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin waartoe Zorginspectie behoort. ‘Ze zijn ook interessant voor de bewoners van het woonzorgcentrum en hun naasten of voor mensen die overwegen om er te gaan wonen. Zij hebben het recht om te weten wat er in een inspectieverslag staat. Daarom zullen we die documenten vanaf nu actief delen met het publiek.’ 

Inspectieverslagen opzoeken 

Wie benieuwd is naar de inspectieverslagen van een bepaald woonzorgcentrum, vindt de documenten voortaan terug op de website van Zorginspectie. Een zoekmachine haalt documenten op uit een database met inspectieverslagen vanaf 1 oktober 2021. ‘Niet alle inspectieverslagen zijn te vinden met die zoekmachine,’ duidt Karine Moykens. ‘In sommige verslagen staan gevoelige persoonsgegevens. Om de privacy te beschermen, delen we zulke documenten niet online. Ze zijn wel beschikbaar op aanvraag. Dat geldt trouwens ook voor oudere verslagen. Op deze manier verhogen we de transparantie van onze dienst.’ 

Focus op actieve openbaarheid 

‘Transparantie is een focuspunt voor ons,’ bevestigt Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, en Gezondheid. ‘Daarom zetten we in op wat we ‘actieve openbaarheid’ noemen: we maken informatie beschikbaar voor iedereen, zonder al te veel administratieve rompslomp. Met de openbaarheid van de verslagen van Zorginspectie zetten we een grote stap. Die verslagen geven je belangrijke info wanneer je op zoek bent naar een woonzorgcentrum voor jezelf of die van een familielid. En meer transparantie leidt tot hogere kwaliteit. Daar geloven we in.’ 

Onafhankelijke inspectie 

Alle Vlaamse woonzorgcentra vallen onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De inspectieverslagen van Zorginspectie spelen daarin een belangrijke rol. Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid, licht toe: ‘Ons agentschap staat in voor de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse woonzorgcentra. De inspecteurs van Zorginspectie doen onafhankelijk hun werk. Wanneer een verslag klaar is, krijgt het woonzorgcentrum de kans om er opmerkingen bij te geven. Daarna komt het document naar onze diensten. Wij volgen verbeterpunten op met het woonzorgcentrum en nemen maatregelen indien nodig, zoals een aanmaning, een remediëringstraject, een schorsing of in het uiterste geval, een sluiting.’ 

Een van die mogelijke maatregelen is een voorziening onder “verhoogd toezicht” plaatsen. Dat betekent dat een voorziening een officiële aanmaning heeft gekregen om ernstige tekorten in zijn werking te verbeteren en met een grotere regelmaat inspecties over de vloer zal krijgen. Verhoogd toezicht is meteen ook een laatste waarschuwing voor een voorziening dat een procedure tot sluiting dreigt indien er geen verbeteringen komen. Het agentschap Zorg en Gezondheid zet vanaf vandaag ook de lijst online van welke voorzieningen onder verhoogd toezicht staan en zal die lijst bijwerken telkens er voorzieningen bijkomen of afvallen. Tot nu toe was de lijst met voorzieningen onder verhoogd toezicht al beschikbaar voor wie hem opvroeg bij Zorg en Gezondheid. 

Meer info over de openbaarheid van inspectieverslagen vindt u op de website van Zorginspectie: www.departementwvg.be/zorginspectie

De lijst met voorzieningen onder verhoogd toezicht is terug te vinden op  www.zorg-en-gezondheid.be/verhoogd-toezicht