WELKE ROL VOOR CD&V IN VIVALDI?
Ik schreef de jongste maanden op deze facebook weinig over politiek. De eindeloze regeringsvorming gekoppeld aan de Coronacrisis hebben de geloofwaardigheid van de politici doen dalen beneden nul.
Het is beangstigend om Eerste minister Wilmes te horen aankondigen dat de Regering sommige maatregelen wil versoepelen juist op een moment dat het virus de bevolking (jong en oud) in toenemende mate besmet en wetenschappers als Van Ranst, Vlieghe, Goossens en Van Damme alarm slaan over de oprukkende Coronabesmettingen en aandringen op een stricter-coronabeleid. Als voorzitter van de CD&V-senioren kreeg ik vandaag heel verontruste reacties.
Intussen gaat de “comedia del arte” van de regeringscrisis steeds verder. De Bouchez-saga van deze week wijst erop dat er geen enkel vertrouwen bestaat tussen de 7 partijen van de zgn. Vivaldi-coalitie terwijl dit land een krachtdadige Regering nodig heeft en dit op alle terreinen. De discussie gaat nu om de post van Eerste Minister maar om wat te doen?
Het voorliggende principeakkoord staat bol van de algemeenheden, vaagheden en niet becijferde intenties die de kiemen inhouden van permanente conflicten. De Nationale Bank verwacht voor 2021 een overheidstekort van minimaal 7% van het bbp of nagenoeg 30 miljard en een overheidsschuld van 120%. Ik lees in de pers dat de Vivaldi-partijen het eens zouden zijn om elk jaar in de periode 2021-2024 elk jaar een vaste budgettaire inspanning te leveren van 0,1% per jaar of ongeveer een half miljard per jaar. Niemand vraagt dat vandaag op morgen het begrotingsevenwicht wordt hersteld maar aan dat ritme kan het nog een eeuwigheid duren en loopt de schuld verder op. Wie gaat onze pensioenen en gezondheidszorgen morgen blijven betalen?
Men doet allerhande lovenswaardige beloftes o.m. inzake koopkracht, pensioenen, hogere sociale uitkeringen en fiscale stimuli voor de lage lonen maar cijfers hierover variëren van 4 tot 10 miljard euro extra-uitgaven die nergens worden gecompenseerd binnen de begroting. Ook wordt geen concrete invulling gegeven aan de nodige grote hervormingen inzake fiscaliteit, pensioenen, arbeidsmarkt, gezondheidsbeleid en staatshervorming. Gaat men het falende Coronabeleid van de Regering Wilmes verderzetten en welke zijn eventueel nieuwe maatregelen voor een pandemisch noodplan?
Liberalen en socialisten delen de lakens uit in Vivaldi maar wat zal de herkenbare rol zijn van CD&V?
We riskeren meegesleurd te worden in een trein waar niemand weet waar hij naartoe gaat. We zijn electoraal blijkbaar te zwak geworden om de leiding te nemen van een regeringsvorming maar moeten we ons profielloos laten verdampen in een 7 partijen regering waar wij slechts een kleine speler zullen zijn en dit onder leiding van Alexander De Croo (wiens partij nog kleiner is dan wij)?
Ik ben erg bezorgd niet alleen over onze partij maar waar onze samenleving naar toe gaat in deze Coronatijden.


Eric Van Rompuy
 
 

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties