Er is wat onrust ontstaan bij de CD&V-senioren over het voorstel voor het invoeren van een Coronataks voor ouderen. Het “idee” komt van Jan De Neve, lesgever verbonden aan de universiteit van Oxford en adviseur van de Britse Regering van Boris Johnson en geformuleerd in Pano en op verscheiden websites. Hij wil met een speciale belasting de ouderen de Coronacrisis doen betalen omdat ze in verhouding het meest besmet zijn door het virus en de jongeren zich door de lockdown moeten “opofferen” zowel op economisch als financieel als op het vlak van de gezondheid. In dezelfde uitzending van Pano zei prof. Maes van de K.U.Leuven dat de Coronataks voor ouderen een zeer  slecht idee is. 

Het hoeft geen betoog dat het voorstel van De Neve een losse flodder is die  kant noch wal raakt en op geen enkele manier op tafel ligt bij het beleid in België in Regering of Parlement. Het is vanzelfsprekend dat deze ouderentaks een grote onrechtvaardigheid zou zijn en daarenboven ongrondwettelijk omdat belastingen heffen louter op basis van leeftijd een grove discriminatie inhoudt. Politieke partijen die hiervoor zouden pleiten plegen politiek zelfmoord. Het is daarom best dit voorstel gewoonweg te negeren.

Academici pogen zich dezer dagen te profileren met allerhande  “ideetjes”, die omdat ze professor zijn, moeten au sérieux worden genomen. Zo deed Prof . Paul De Grauwe het “simpele” voorstel om de begrotingstekorten van de EU-lidstaten te laten financieren door de Europese Centrale Bank door zuiver geldcreatie. “ Ongelimiteerd geld creëren  zoals een God: uit het niets”. Als een soort” helikoptergeld” voor de overheden. Dat hierdoor hyperinflatie zal ontstaan wordt genegeerd door deze “topeconoom” die wel regelmatig terugvinden op de televisieplateau’s als expert.

Op die manier worden praatprogramma’s op TV gevuld en Pano-uitzendingen. Als de professoren maar in beeld komen. 

Ook politici pogen zich te profileren zoals Vande Lanotte die beweerde in DS dat “ de ouderen worden opgeofferd”. “Wie in een wooncentrum woont heeft niet de mogelijkheid om naar een ziekenhuis te gaan.” Prof. De Lepeleire van de K.U.Leuven spreekt dit formeel tegen: “Er wordt geen rauwe triage doorgevoerd noch op basis van leeftijd, noch op basis van woonplaats ( woon- zorgcentrum). 

Door al die verklaringen wordt de indruk verwekt dat ouderen in deze Coronacrisis worden gediscrimineerd en ontstaat er begrijpelijke onrust bij senioren.

Ik heb ervoor gekozen om als voorzitter van de CD&V- senioren in de media deze polemieken niet aan te wakkeren omdat sommige voorstellen alleen dienen om zichzelf te promoten en op geen enkele manier in het beleid zijn of  worden vertaald. Ze wakkeren ook de strijd aan tussen de generaties terwijl wij meer dan ooit solidair moeten zijn. We moeten er ons voor hoeden om mekaar de zwarte piet door te spelen.

 We zijn wel van plan om in het najaar op onze themadag een bilan te maken van het ouderenbeleid in Coronatijden. Preventieve maatregelen en de beheersing van zorginfecties in woon-en zorgcentra zijn een pijnpunt voor het beleid. Ook andere problemen zullen ongetwijfeld aan bod komen. Hopelijk is dan het ergste van de crisis achter de rug. 

Intussen beste senioren: houd jullie goed in deze zware Coronatijden en na het verlof “we will meet again”.

 

ERIC VAN ROMPUY

Nationaal voorzitter CD&V-senioren

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties