HOGER PENSIOEN DOOR LAGERE SOLIDARITEISBIJDRAGE

Op 23 januari 2019 werd de verlaging van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen goedgekeurd.

Pensioenspecialiste voor CD&V Sonja Becq is tevreden met deze rechtvaardige maatregel.  

Vanaf nu worden ook de zogenaamde ‘middenpensioenen’ vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage.

Dat wil zeggen dat deze mensen netto meer zullen overhouden dan voordien.

Op vraag van CD&V komt er bovendien een extra inspanning voor de laagste pensioenen van minstens 50 miljoen euro. 

De hoogste pensioenen blijven nog wel onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

De solidariteitsbijdrage van 2 % was oorspronkelijk een tijdelijke crisisheffing. 

Ze was terecht een doorn in het oog van de vele gepensioneerden met pensioenen in de lagere of middencategorie.

Recent werd de solidariteitsbijdrage voor de laagste pensioenen afgeschaft.

Via wetsvoorstellen heeft CD&V er steeds op aangedrongen om ook de barema’s voor de middenpensioenen aan te passen: zo komt CD&V op voor gepensioneerden met een pensioen in de middencategorie. “Een pensioenstelsel moet eerlijk en rechtvaardig zijn. De solidariteitsbijdrage werd echter terecht als onrechtvaardig aangevoeld.

Wij zijn blij dat onder impuls van CD&V pensioenen netto zullen stijgen," aldus CD&V-Kamerlid Becq.   

Alle pensioenen onder 2594,45 euro voor gepensioneerden zonder gezinslast en 2999,51 euro voor gepensioneerden met gezinslast worden nu vrijgesteld. 

De solidariteitsbijdrage wordt verminderd voor de gepensioneerden zonder gezinslast met een maandelijks brutobedrag tussen 2594,46 euro en 2903,52 euro en voor de gepensioneerden met gezinslast met een maandelijks brutobedrag tussen 2999,51 euro en 3321,56 euro. Becq vult aan: “Daardoor worden 91.187 personen extra vrijgesteld en krijgen 100.333 mensen een vermindering van de solidariteitsbijdrage. Het pensioen stijgt daardoor met een maximum van 22 euro netto per maand.”

Ook de fictieve rente van 4,75 % die gebruikt wordt voor de omzetting van aanvullend pensioen in kapitaal, wordt binnenkort aangepast. “Men zal in de berekening vanaf nu rekening houden met een realistische rentevoet, waardoor het kapitaal minder snel op is. Anders gezegd: men houdt opnieuw meer over aan het einde van de maand. Deze hervorming is een echte koopkrachtverhoging,” aldus een tevreden Becq. 

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.