De cijfers: hoeveel ouderen zetelen in de gemeenteraad?

 Lokale besturen sleutelen momenteel volop aan het meerjarenplan voor de beleidsperiode 2020-2026. Deze bepaalt de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en hoe het beleid concreet gerealiseerd en gefinancierd zal worden. We vroegen ons af hoeveel 60-plussers er meeschrijven aan dit plan.
Met andere woorden: hoeveel ouderen zetelen er in de Vlaamse gemeenteraden?

De cijfers

21,7% van de lokale mandatarissen is 60 jaar of ouder. Dit betekent dat deze groep van de bevolking ondervertegenwoordigd is in het lokaal bestuur, want 60-plussers maken 26,3% van de bevolking uit.

Op onderstaande figuur kan je per leeftijdsgroep het aandeel gemeenteraadsleden aflezen, telkens vergeleken met het bevolkingsaandeel van de leeftijdsgroep.

Naarmate de leeftijd stijgt, stellen we opmerkelijke verschuivingen vast:

De leeftijdsgroep 60-64 is sterk oververtegenwoordigd in de gemeenteraden.

De leeftijdsgroep 65-69 is ongeveer evenredig vertegenwoordigd in vergelijking met zijn bevolkingsaandeel.

De leeftijdsgroep 70-74 is ondervertegenwoordigd in de gemeenteraden. Deze leeftijd blijkt het kantelmoment

te zijn waarop de directe politieke vertegenwoordiging sterk afneemt.

Oudere leeftijdsgroepen zijn amper vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Zo zetelt er slechts een enkele

85-plusser in de gemeenteraad.

Het blijkt dus niet zo slecht gesteld te zijn met de directe politieke participatie van ouderen in het lokaal bestuur. Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 is de directe politieke participatie er bovendien 3,7% op vooruit gegaan. Vooral jonge zestigers blijken kansen te krijgen op de kieslijsten en krijgen verkiesbare plaatsen toebedeeld. 

Extra aandacht voor de oudste ouderen

Uit de cijfers blijkt echter ook dat er inspanningen nodig zullen zijn om de oudste leeftijdsgroepen meer te betrekken bij het politieke proces. Bovendien is het profiel van de ouderen in de gemeenteraad meestal geen perfecte weerspiegeling van de volledige ouderenpopulatie in de gemeente. Er zullen concrete acties nodig zijn om ook de stem van minder zichtbare groepen zoals allochtone ouderen, ouderen in armoede of ouderen met zorgnoden te horen. 

ouderen in gemeenteraad

Bron: Actueel

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.