Bij de bovenlokale bestuursverkiezingen zal Eric Van Rompuy kandidaat zijn om An Hermans op te volgen als algemeen voorzitter van de CD&V - Senioren.

Eric's motivatie:

Ik ben reeds 42 jaar actief binnen CD&V. Ik was nationaal voorzitter van de CVP-Jo, 36 jaar parlementslid (Europees, Vlaams, federaal), Vlaams minister en gemeenteraadslid en schepen in Zaventem.

 Ik wil deze ervaring ter beschikking stellen als voorzitter van de CD&V-senioren. Onze partij maakt een moeilijke periode door. Er is nood aan verjonging en vernieuwing die maximaal moet worden ondersteund door de senioren. Samenwerking over de generaties heen is één van de grote uitdagingen niet alleen in de partij maar ook in de samenleving. Hierbij blijft de christendemocratie ons referentiekader voor de inhoudelijke positionering en de werking maar deze moet eigentijds worden ingevuld. Aandacht moet uiteraard gaan naar de specifieke problemen van de ouderen zoals pensioenen, betaalbare zorg, ouderenvoorzieningen maar ook algemene thema’s zoals leefmilieu, vereenzaming, ethische vraagstukken, migratie en inburgering, de digitale samenleving moeten aan bod komen.

Samen vergaderen en nadenken rondom de samenlevingsproblemen en het formuleren van standpunten hierover biedt een meerwaarde voor de partij die wij koesteren en waarvan wij hopen dat ze na de zware electorale nederlaag terug de weg kan opgaan naar de brede volkspartij die we steeds moeten ambiëren.  

U kan stemmen op Eric als u lid bent van de CD&V - senioren en uw brief met stemcode heeft ontvangen.