De grootouders voor het klimaat werden vorig jaar, 2019, opgericht naar aanleiding van de klimaatmarsen die enkele jongeren voor het klimaat organiseerden. https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/wiezijnwe/

Onze voorzitter, Eric Van Rompuy, kreeg de vraag om als voorzitter van de CD&V - senioren ambassadeur te worden en onze brede seniorenbeweging daar in mee te betrekken. We waren er ook al bij op het Stichtingscolloqium.

Voorzitter Van Rompuy ging graag in op de vraag om mee te werken. Zijn motivatie:

"Klimaat moet een bekommernis zijn van alle generaties. Als voorzitter van de CD&V-senioren ben ik geschokt door het klimaatscepticisme van sommige beleidsmakers niet alleen in de wereld (zoals VS-presdent Trump) maar ook in Vlaanderen. De klimaatplannen van de Vlaamse Regering blijven beneden de Europese klimaatdoelen o.m. inzake CO2-emissies. Als België slagen we er zelfs niet in als één stem te spreken op de internationale milieuconferenties.

Ik ben voorstander van zeer concrete milieu maatregelen zoals het afschaffen van de salariswagens en een slimme kilometerheffing. Op Europees vlak onderschrijf ik de ambitieuse agenda van de Europese Green Deal om Europa klimaatneutraal te maken tegen 2050."