Mededeling van prof. Dr. An Hermans, voorzitter van de ESU, ter gelegenheid van de Internationale Ouderendag (1 oktober 2018)

Op 1 oktober 2018 focussen we wereldwijd op senioren. De Verenigde Naties riep deze dag in 1990 uit als ‘International Day of Older Persons’. Elk jaar, op de eerste dag van oktober, hebben we mondiaal aandacht voor oudere personen, hun capaciteiten en potentieel, het respect voor hun mensenrechten en hun wensen en noden. Waardig ouder worden, zonder discriminatie in een inclusieve samenleving, staat hierbij centraal. We weten dat deze doelen reeds tientallen jaren worden uitgedragen in internationale verklaringen en principes, maar deze moeten dan ook in het dagdagelijkse leven toegepast en geïmplementeerd worden.

In het licht van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens op 10 december 2018, viert de Internationale Ouderendag het belang van deze verklaring en bevestigt ze haar toewijding voor het maximaal promoten van het volledige en gelijke genot van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden voor senioren. Om het belang van mensenrechten en de rol van senioren in onze maatschappij onder de aandacht te brengen, focust de Internationale Ouderendag dit jaar op de ‘Kampioenen van Mensenrechten’. De internationale gemeenschap wil ouderen in de bloemetjes zetten voor hun jarenlange inzet ten voordele van vrijheid, gelijkheid en democratie, hun strijd tegen discriminatie, voor het promoten van mensenrechten op het internationale toneel en om het mogelijk te maken voor iedereen om vrijuit te participeren in onze samenleving.

We zijn dan ook blij om als ESU, die optreedt als bewaker van de noden en verwachtingen van senioren, deel uit te maken van deze globale beweging die de rol van ouderen in onze samenleving in de verf zet. We zien deze oproep van de VN ook als een oproep om een positiever beeld van senioren na te streven, waar we de universele mensenrechten onderstrepen en de verwezenlijkingen en sterktes van senioren in de verf zetten. We zijn blij om de bijdragen van senioren aan onze samenleving te kunnen vieren, zowel vroeger als vandaag. We beklemtonen dan ook dat deze inspanningen naar waarde geschat dienen te worden. Negatieve stereotypen en misvattingen omtrent ouderen moeten worden geband om de deelname van ouderen in het economische, sociale en culturele leven te verbeteren.

Ter gelegenheid van deze Internationale Ouderendag, nodigen we al onze partners uit om samenkomsten te organiseren en zodoende ervaringen uit te wisselen tussen jong en oud, om te luisteren naar de levenswandel van ouderen en de verwachtingen van jongeren te leren kennen. Enkel zo kunnen we een gezamenlijk perspectief creëren voor de toekomst. Onze Europese samenlevingen zullen moeten leren omgaan met onvoorziene uitdagingen op socio-economisch, politiek en ethisch vlak. Er heerst een tendens van euroscepsis en populisme. Deze veelheid aan uitdagingen vraagt om een gedeelde inzet van jongeren en ouderen. Enkel dan zullen we een manier vinden om nieuwe ‘kampioenen in mensenrechten’ te versterken voor de toekomst.

Europese senioren hebben ondervonden hoe belangrijk de EU was, en nog steeds is, in het bewaken van vrede, vrijheid en veiligheid. Van een verbonden Europa verwacht men dan ook welvaart en welzijn voor zichzelf en toekomstige generaties. Ook vandaag verwachten we dat de EU zal antwoorden op deze nieuwe uitdagingen. Dat is niet enkel de verantwoordelijkheid van internationale, regionale en lokale overheden, maar ook van de burgers.

Op 1 oktober 2018 vieren we ons engagement in deze wereldwijde beweging die de rechten van ouderen vrijwaren en promoten. We zijn dankbaar hoe oudere generaties gestreden hebben voor mensenrechten en welvaart en welzijn opgebouwd hebben. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Het scheppen van een duurzame, democratische samenleving waar iedereen in waardigheid kan opgroeien en ouder worden heeft onze dagelijks engagement nodig.

Laten we daar voor gaan!

An Hermans

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties