Verkiezingscongres CD&V - Senioren op 12 juni 2018

13-06-2018

Op 12 juni 2018 hielden de CD&V - Senioren hun verkiezingscongres in de Schelp van het Vlaams Parlement. De beleidsprioriteiten werden voorgesteld en ter ondertekening voorgelegd. Minister Jo Vandeurzen gaf zijn visie over lokal ouderenbeleid voor de toekomst. In een panelgesprek, gemodereerd door Noëlla Jacobs, gaven de 5 provinciale CD&V - voorzitters, Jan Willaert, Edmond Feyfer, Mia Severy, Michel Bossuyt en Lieve Keuleers, hun lokale prioriteit. Wouter Beke gaf een entoesiasmerende slottoespraak waarin hij opriep voor meer levenskwaliteit. Hij deed die aan de hand van de 4G's Gezin, Geld, Gezondheid en Geborgenheid. Voorzitster An Hermans leidde alles in goede banen. 175 senioren en volksvertegenwoordigers maakten tijd om met elkaar te netwerken. Een bijzonder geslaagd congres in een volle Schelp!