Eerstelijnszorg en vroegtijdige zorgplanning

12-12-2018

Eerstelijnszorg en vroegtijdige zorgplanning waren de thema's die aan bod kwamen op onze themadag van 11 december.

Minister Jo Vandeurzen sprak gedurende anderhalf uur, vragen inclusief, gepassioneerd over het belang van de eerstelijnszorg. Bedoeling van deze wijziging is om gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden.  Dit is belangrijk om mensen levenskwaliteit te bieden. We stellen vast dat heel wat mensen langdurige zorgvragen hebben, chronische zorg... Daarnaast dient er ook meer geïnvesteerd te worden in de geestelijke gezondsheidszorg voor het mentale welbevinden van mensen.
We hebben daarom een nieuw zorgmodel nodig: meer in kleinschalige buurten, met professionele zorgverleners die samenwerken. Daarnaast zien we een grote technologische vooruitgang in de zorg; zo kan je via myhealthviewer je eigen medische verhaal online lezen. Er is eveneens een hervorming van de ziekenhuizen bezig die er voor zorgt dat ziekenhuizen meer samenwerken en zich specialiseren in een aantal ziektebeelden.

Belangrijk is de eerstelijnszorg waarvij er 1 zorgcoördinator als 1 aanspreekpint voor 1 pariënt komt die de nodige zorg voor die patiënt coördineert. Op die manier dient er interdisciplinair gewerkt te worden, zullen de gegevens van de patiënt gedeeld worden onder de zorgversterkkers, maar altijd samen met de patiënt. Ook de mantelzorger krijgt meer belang en ondersteuning.
Om de hervormingen op het terrein voelbaar te maken, wordt het Vlaamse grondgebied ingedeeld in zones die geld krijgen om rond de patiënt samen te werken. De schaal van deze zones is tussen de 75.000 en 125.000 inwonders, waarbij er overleg, ondersteuning zal zijn, waarbij er een zorgcoördinator en zorgplanning zal zijn om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
Met 120 senioren klonken we alvast een eerste keer op minister Jo Vandeurzen die voor ons een topminister was, is en altijd zal zijn!

Vervolgens gind de namiddag over vroegtijdige zorgplanningn dat op een boeiende en interactieve manier gebracht werd door professor Lieve Van Den Block. Belangrijkste boodschap is dat men tijdig moet praten over hoe men zijn leven ziet als men ouder wordt en wat men dan wil, ook als het slechter gaat.