'Waardig levenseinde' een actueel verhaal

Op 17 april organiseerden de CD&V - Senioren een themadag over het gevoelige thema 'een waardig levenseinde'.

130 aanwezigen luisterden geboeid naar een inleiding van professor Chris Gastmans. Dhr. Gastmans schetste het feit dat zorg voor een menswaardig levenseinde veel meer is dan euthanasie. Vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg horen daar zeker ook bij.

Samen met Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Canada is België één van de enigste landen waar er een wetgeving is rond euthanasie. Toch dient er verder onderzocht te worden of de toepassing van de wet beter kan. Jaarlijks gebeuren er nl. 4050 euthanasiagevallen, terwijl er slechts 2022 worden geregistreerd. Jaarlijks zijn er meer dan 1000 levensbeëindigingen zonder verzoek. Bangelijk! De huidige wet is onvoeldoende transparant, er is zo geod als geen controle en euthanasie dreigtr de nieuwe standaard te worden waardoor de druk op normalisatie (routinisering) van euthanasie toeneemt.

Nochtans is de filter van de palliatieve zorg zeer belangrijk. Deze heeft nl. een therapeutische werking omdat de noodvraag van de patiënt misschien op een andere manier dan euthanasie kan opgelost worden. Er zijn daarom meer middelen nodig voor de palliatieve zorg.

In het panelgesprek dat daarop volgde beklemtoonde Volksvertegenwoordiger Els Vahoof dat vroegtijdige zorgplanning eveneens een zeer belangrijk element is aangaande een 'waardig levenseinde' en ondersteunde de middelenvraag voor palliatieve aorg. 'We moeten bij een aantal mensen geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven aan hun dagen'. Daarom is het ook belangrijk dat vroegtijdige zorgplanning schriftelijk kan neergelegd worden.
Ook dhr. Marc Geboers van zorgnet-icuro wees op het belang van palliatieve zorgen en riep op om blijvend doordacht om te gaan met lijden en waardig levenseinde. Zo dient men ook bij psychisch lijden niet te overhaast te werk te gaan. 1 maand tussen leven en dood bij psychisch lijden is te kort!

Tot slot bracht gewezen minister en arts Réginald Moreels een sterke getuigenis. Euthanasie komt niet voor in warme samenleving waar een sterke band is tussen mensen. Daar blijft men zorgen voor elkaar. Tevens is het ideologisch debat over waardig levenseinde onbetamelijk! Dhr. Moreels brak een lans voor palliatieve zorgen en riep op om dit op te nemen in de opleiding van iedere arts en iedere verpleegkundige. Moreels sloot af met de oproep 'raak mensen aan'!