SYMPOSIUM "Supporting inclusive governance for sustainable democracy"

Om de tiende verjaardag van de Europese dag van de Intergenerationele Solidariteit te vieren, organiseerden de ESU en IDEA een symposium met als Key note spreker Europees Commissaris Marianne Thyssen. Mevrouw Thyssen benadrukte de rol van intergenerationele solidariteit als een versterkende hoeksteen binnen het Europees sociaal model. Het sociaal zekheridsprincipe, 'the social pillar', stoelt op deze solidariteit. Zeker in samenlevingen waar de verzilvering toeneemt, is het belang van solidariteit tussen de generaties essentieel.  Om die sociale zekerheid en solidariteit binnen Europa verder uit te bouwen is er nood aan goeie en faire jobs, levenslang leren en goeie opleidingen, toegang tot arbeid en tot digitalisering en aan goeie zorg. Maar ook het besef dat Europa om mensen gaat, mensen die een perspectief op de toekomst willen. Europa moet daarom keihard blijven samenwerken. Europa is onze enige garantie op vrede, op economische en sociale welvaart, en biedt ons mogelijkheden om wereldproblemen op te lossen die we als individuele lidstaat nooit alleen kunnen oplossen. Daarom is het belangrijk dat wij allen ambassadeurs van Europa blijven.

Nadien volgde een boeiend panelgesprek met vertegenwoordigers van de Europese volkspartij, Yepp en ESU, Duo for a Job, om hun prioriteiten aangaande intergenerationele solidariteit te benoemen. Zo kwamen er sterke getuigenissen van Julia Krebs (lid van de Europese Studenten 'AEGEE Europe), Mathilde Poncelet (hoofd van de PR en Communicatiedienst Ja Europe), Alec de Laminne de Bex en Julie Bodson van Duo for a job en van onze eigenste MEP Tom Vandenkendelaere.

Bij een vriendschapsreceptie met een hapje en een drankje werd door de 90 deelnemers uit de verschillende Europese lidstaten nog enige tijd nagepraat. Einde van een boeiende en leerrijke dag!