Bezoek van de Zweedse zusterpartij Kristdemokraterna.

Op 26 februari ontvingen we het bezoek van de Zweedse zusterpartij Kristdemokraterna. De christendemocraten uit het Zuiden van Stockholm bezochten de Europese instellingen en het CD&V partijsecretariaat. Guido Dumon lichtte uitgebreid de structuur van België toe en schetste de enorme complexiteit ervan, ook bestuurlijk. Tevens lichtte Guido het ontstaan, de evolutie en de werking van de CD&V toe.

Ook CD&V - Jongerenvoorzitter Sammy Mahdi en voorzitter Wouter Beke kwamen langs. Voorzitter Beke sprak over de voor ons belangrijkte thema's die hij samenvatte in de 4 G's: geld - gezin - gezondheid - geborgenheid.