CD&V - senioren kijken uit naar de verkiezingen van 2012

Het was een inspirerende samenkomst op 14 december met bijna 150 CD&V-senioren uit heel Vlaanderen die plannen smeden naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. De meeste participanten hebben naast hun beroepservaring ook een geschiedenis in de politiek, in verenigingen of vrijwilligerswerk allerhande. Dat engagement eindigt niet op het moment van een op pensioenstelling. De meeste senioren vinden bovendien dat ze de samenleving en de politiek heel wat te bieden hebben. Niemand beter dan zijzelf weten wat ouderen wensen als het over mobliteit, veiligheid, inrichting van het openbaar domein e.a.m. gaat. Zij zijn vast beslist om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ‘present’ te roepen. Zowel als het over de samenstelling van de lijsten als over programmapunten gaat. Vooral die programmapunten willen de CD&V-senioren nu reeds voorbereiden. ‘Ouderenbeleid in de gemeenten kunnen we analyseren vanuit drie dimensies: participatie, zorg en inclusief beleid’ zegt An Hermans. Dat lokale beleid is complementair aan het Vlaams ouderenbeleidsplan dat onlangs door de Vlaamse regering en na ruime consultatie van ouderen werd goedgekeurd. Minister Jo Vandeurzen, Griet Coppé en Griet Smaers, volksvertegenwoordigers presenteerden hun ervaringen en suggesties als eerste ontwerpen voor een goed ouderenbeleid. In iedere provincie wordt daarop verder gewerkt. Tegen maart willen de CD&V-senioren met een ontwerp raamprogramma klaar staan. Zij willen vooral de actieve participatie bevorderen. Groeiende generaties ouderen hebben de overtuiging dat zij niet uitgespeeld zijn. Het zijn doorzetters. Zij kregen kansen om de studeren. Zij zagen de wereld open gaan en gingen genieten van reizen, vakanties, sport en ontspanning. Maar…zij zijn er ook van overtuigd dat zij niet alleen voor zichzelf leven en willen hun ervaring en de kansen die zij kregen delen. Voor die sociale en maatschappelijke inzet willen de CD&V-senioren inspiratie bieden. Om sterk te staan in het voorbereidingsproces naar 2012. Daaraan zal ook de komende maanden gewerkt worden.