campagne

Als aanvulling op onze inhoudelijke beleidsprioriteiten werd er een bevragingsinstrument uitgewerkt waar de seniorenafdelingen mee aan de slag kunnen gaan. Op die manier kunnen er concrete punten per gemeente naar boven komen om het partijprogramma mee te stofferen. De bevraging kan ook digitaal gebeuren va deze link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMS7xz7nLqQPqC5N4uowWtJ7S3DwUhyotDQvNuG__1D_XAoA/viewform?c=0&w=1

Bevraging

Bevraging