Wie zijn we en wat doen we ?


Het startschot voor het ontstaan van de CD&V – senioren gebeurde te Gent op 20 april 1991 tijdens het partijcongres dat handelde over  ‘jong en oud, leeftijd kent geen grenzen’. Op dat congres werd de lans gebroken voor een ouderenbeleid dat uitgaat van een globale visie op de oudere bevolking in de samenleving, met als centrale doelstelling de integratie en participatie van de senioren in het beleid. Op 18 juni 1991 werd de ‘Werkgroep Senioren’ opgericht onder de leiding van eresenator Roger Windels. De werkgroep had tot opdracht om elk beleidsdomein in de samenleving te bekijken vanuit de invalshoek van de senioren. De eerste nationale bijeenkomst en meteen de officiële start van de nieuwe werkgroep vond plaats op 10 december 1991. Op deze bijeenkomst werd het ‘Basismanifest’ voor het seniorenbeleid uitgaande van de CVP-senioren goedgekeurd. 

In 2016 bestaan we dus 25 jaar en dat gaan we vieren! 

Binnen CD&V vormen we de brug tussen de partij en de vele senioren. We vertolken er de standpunten aangaande de maatschappelijke uitdagingen voor senioren die een politieke vertaling dienen te krijgen.
Vervolgens dragen we de partij mee uit. CD&V is samen met Groen! de enige partij die een seniorenwerking heeft. Dat moeten we koesteren.

 

We werken op het lokale, regionale, provinciale, nationale en zelfs Europese niveau. We staan er. Op alle niveaus organiseren we activiteiten, brengen we senioren samen, vormen we mensen en voeren we acties.

 

 

 

Afbeeldingen
Wie zijn we en wat doen we ?
Wie zijn we en wat doen we ?