Nieuwsbrief
CD&V-senioren
N°5 - 16/06/2014
 
 
Beste CD&V-senioren,
Beste sympathisanten,

De verkiezingen van 25 mei liggen nu twee weken achter ons. De kaarten zijn geschud & het is nu tijd voor de regeringsonderhandelingen. We zullen er -samen met CD&V- op toezien dat met "onze 10 prioriteiten voor senioren" maximaal rekening wordt gehouden. We kunnen hierbij rekenen op de CD&V-onderhandelaars.
 
Niet alleen een aantal beleidspunten betreffende senioren krijgen immers onze aandacht. De verkiezingsuitslag zet ons als christendemocraten ook aan om te reflecteren over de verschuivingen in het stemgedrag. Zowel in eigen land als in heel Europa. Het scepticisme en negativisme t.o.v. de politiek houden aan. Wat is nodig om dat te keren? In het beleid? In het maatschappelijk leven? Hoe kunnen wij als burgers en politici opnieuw bruggen van vertrouwen en betrokkenheid opbouwen? De antwoorden op deze vragen zijn ook voor ons als CD&V-senioren een grote uitdaging.

Ik hou er aan om u allen oprecht te bedanken voor uw medewerking aan de vele uitzichten van de verkiezingscampagne. Van het opstellen van de programma's en de kandidaatstelling, over de aanmaak van folders, het plaatsen van borden, de huisbezoeken, tot de zorg voor volmachten... Heel veel dank.

Ik wil jullie tot slot een erg fijne zomer toewensen omringd door wie u dierbaar zijn. En dan.... met kracht onze seniorenbeweging verder uitbouwen. Want 'Sterke senioren. Sterke samenleving'.  

Met dankbare en vriendelijke groeten,

An Hermans
voorzitter CD&V-senioren


De “Keuze van de Kiezer” was het onderwerp van de themadag van de CD&V-senioren op dinsdag 10 juni, waar Maxime Penen (CEDER) en Sabine de Bethune (voorzitster Senaat) de resultaten van de voorbije verkiezingen kwamen toelichten. Voorzitter An Hermans kon ruim 100 senioren verwelkomen.

De themadag begon ingetogen met een herdenkingsmoment n.a.v. het overlijden van Jean-Luc Dehaene.

Daarna nam Maxime Penen de verkiezingscijfers & -analyse voor zijn rekening, terwijl Sabine zich toespitste op wat nog komen moet, namelijk de uitrol van de zesde staatshervorming en enkele uitdagingen waar ons land voor staat.

- Klik hier & lees het verslag op onze website.

- Klik hier om de foto's van deze themadag te bekijken.

- Klik hier om de presentatie van deze dag nog eens door te nemen.

Noteer nu reeds 9 september in uw agenda voor de volgende themadag met een “Blik op Europa” met Peter Van Kemseke, adjunct kabinetschef van de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy. Het hele programma volgt.

Lees meer ›
Senioren die samen op kot gaan. Dat gebeurt in Borgerhout, aan het Maarschalk Montgomeryplein. Sociale Huisvestingsmaatschappij "De ideale woning", wil met dit inclusief, solidair en betaalbaar zorgmodel een oplossing bieden aan ouderen die zich eenzaam voelen.

In Borgerhout gaan vijf mensen, in de leeftijd van 65+, samen onder dak in een sociale woning. Omwille van het lokale karakter krijgen mensen die in Borgerhout geboren zijn, er een groot deel van hun leven woonden of er familie of vrienden hebben voorrang. Elk heeft een volledig eigen appartement. Nieuw is dat er een gemeenschappelijke ruimte is met een keuken, om bijvoorbeeld een aantal keer in de week samen te koken en te eten. Ze kunnen er samen TV kijken, of er familie en vrienden ontvangen.

De bewoners maken zelf alle afspraken, hierbij krijgen ze hulp vanuit Ouderenzorg Antwerpen. Er is ondersteuning op maat door vrijwilligers en professionele zorg wanneer zich dit aandient. We houden contact met het verenigingsleven in de buurt.

‘Samen sterk’ is erg bemoedigend en hartverwarmend -zeker in deze tijden- en biedt hoop voor verdere uitbouw en nieuwe projecten. Het huis in Borgerhout kan nu een echte thuis worden.

Lees meer ›
In de afgelopen maanden ontvingen we opnieuw diverse verslagen vanuit onze lokale & regionale afdelingen van de CD&V-senioren. De leuze "Sterke Senioren, Sterker Samenleving" wordt in alle uithoeken van Vlaanderen waargemaakt.

Een greep uit de activiteiten van de afgelopen maanden leert ons dat 144 Noordlimburgers het Europees parlement verkenden, maar al evenzeer dat 100 senioren vanuit Brugge de Senaat bezochten & dat een grote groep van de CD&V-senioren uit de Vlaamse Ardennen naar Gent trokken voor een keurig georganiseerde uitstap.

Zovele activiteiten met telkens een enthousiast opgekomen publiek. In Bredene veroverde Marianne Thyssen de seniorenharten &  in Sint-Niklaas was Jos De Meyer dan weer de eregast. In Torhout luisterde men geboeid naar Sabine De Béthune. Ook Europa kreeg de volle aandacht met de Europadag in Heist-op-den-Berg & het 'Europees Feest' in Vlaams-Brabant

Bovenstaande activiteiten zijn slechts een toevallige selectie van wat er te beleven viel in onze lokale groepen. Het doet ons steeds plezier een kort verslagje met wat foto's te ontvangen via senioren@cdenv.be. Zo houden wij ook de vinger aan de pols van wat leeft. Het is in elk geval duidelijk dat onze seniorenwerking leeft! Met onze hartelijke dank aan alle senioren die zich voluit inzetten om dit waar te maken.
Klik op de banner hierboven & bezoek de facebookpagina van de Europese Senioren Unie (ESU)
Bezoek ook eens hun nieuwe website : www.esu-epp.eu Zeker de moeite waard!

Lees meer ›

Kalender

donderdag, 30 november, 2017
CD&V - Senioren regio Mechelen organiseren een namiddag rond Dementie
zondag, 3 december, 2017
CD&V - Senioren, Vrouw en Maatschappij, en Jong CD&V Torhout gaan 'op de apero met Jo' met minister Jo Vandeurzen