Nieuwsbrief CD&V-Senioren
CD&V-senioren
12/11/2014
 
 
Beste senioren,

De regeringen zijn gevormd. De beleidsakkoorden zijn gesloten. Nu zou er een sfeer van ‘En nu vooruit. We zijn vertrokken’ moeten heersen. Beleidsvoerders en maatschappelijke actoren samen in een constructieve dialoog. Voorlopig komt die positieve sfeer echter niet in beeld. Vraagtekens, onzekerheid, onrust overheersen.

CD&V wil met het Vlaamse en federale regeerakkoord verder bouwen aan een nieuw evenwicht van sociale groei en sociale vooruitgang. Wat dit concreet inhoudt is nog niet duidelijk en vaak ook nog niet concreet bepaald. Wat overheerst is een beeld van ‘besparingen’ als foltertuigen. Oorzaken en finaliteit van het beleid krijgen in de beeldvorming geen concrete invulling.

Niettemin is het uiterst belangrijk dat wij zo correct mogelijke informatie hebben over perspectieven en op til zijnde maatregelen. Daarom neemt CD&V diverse initiatieven om dialoogmomenten te organiseren in afdelingen en regio’s. De beleidsbrieven van onze ministers kunnen toegelicht worden. Ook u kan een bijdrage leveren om in uw gemeente, uw vereniging, uw regio de ‘oranjetoets’ in het komende beleid in het licht te stellen.

U kan dialoogmomenten aanvragen in uw afdeling of groep door te mailen naar senioren@cdenv.be

Hartelijk,

An Hermans
Voorzitter CD&V-senioren

3 dagen: ontmoetingen en informatie over Europa

De reis van de CD&V-senioren naar Straatsburg bracht informatie over het ontstaan, de groei en de huidige werking van de EU: een aangrijpend bezoek aan het Concentratiekamp Struthof, het verhaal van Kolen en Staal, een bezoek aan het grensdorp Schengen, het immense Hof van Justitie op de Kirchberg in Luxemburg…

Topmoment was uiteraard de ontmoeting met onze parlementairen: Marianne Thyssen en Ivo Belet. Voor een verslag en foto's kijk op onze website.

Lees meer ›


Dank u wel, Raymond

Heel onverwacht hebben we afscheid moeten nemen van één van onze meest actieve en dynamische leden van ons Algemeen bestuur: Raymond Van Campenhout. In zijn eigen gemeente, Sint-Katelijne-Waver, de regio, de provincie Antwerpen en ook in ons algemeen bestuur nam hij het op voor de senioren. Op zaterdag 25 oktober hebben we afscheid van hem genomen. An Hermans sprak in naam van de CD&V-senioren een afscheidswoord uit. We zullen Raymond en de vele mensen met wie we geloven dat we kunnen bouwen aan een betere samenleving, niet vergeten. Lees hier de toespraak.

Lees meer ›

 

Zenithbeurs

Van zondag 16 november tot en met 20 november 2014 staan we met de CD&V-senioren op de Zenith Beurs in de Brussels Expo. Hebt u zin om zelf een bezoekje te brengen aan de beurs? Dat kan. Gratis tickets kan u krijgen op onze site.

Lees meer ›


Niet drijven op de vleugels van de desinformatie

Kritiek en protest hebben gelukkig een plaats in onze democratie. Waar dialoog geen oplossing brengt moet er ruimte zijn voor andere vormen van communicatie. ‘Dat is een democratisch recht. Maar… ook bij die kritische communicatie willen we uitgaan van correcte informatie. We willen ons niet laten drijven door desinformatie’ Dat zegt An Hermans, voorzitter van de CD&V-senioren, naar aanleiding van een aantal recente interpretaties van regeringsmaatregelen en in het bijzonder van het standpunt van de Vlaamse Ouderenraad van 5 november 2014.

Lees meer ›


Geen themadag in november

In onze kalender stond 18 november als een themadag genoteerd. Die gaat niet door. Wilt u toch een uitstapje naar Brussel maken? Hartelijk welkom op onze stand op de Zenithbeurs (van 16-20 november). Uitnodiging voor de volgende themadag (januari) volgt.

 


Beleidsnota's online

Wilt u weten wat onze CD&V-ministers in hun beleidsdomein willen realiseren? Op de website van CD&V vindt u alle beleidsnota's van onze ministers. Hebt u bijkomende vragen, mail gerust naar sam@cdenv.be

Lees meer ›

Kalender

donderdag, 30 november, 2017
CD&V - Senioren regio Mechelen organiseren een namiddag rond Dementie
zondag, 3 december, 2017
CD&V - Senioren, Vrouw en Maatschappij, en Jong CD&V Torhout gaan 'op de apero met Jo' met minister Jo Vandeurzen