Ombudsdienst Pensioenen focust op armoedebestrijding bij gepensioneerden


maandag, 25 april, 2016


fotoIn het kader van zijn jaarverslag 2015 heeft de Ombudsdienst Pensioenen verschillende aanbevelingen op vlak van armoedebestrijding overgemaakt aan minister van Pensioenen Bacquelaine. Ze vragen onder meer om het recht op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) op meerdere tijdstippen automatisch te onderzoeken en een grootschalige mediacampagne te organiseren over de IGO. Want het is niet omdat een IGO geweigerd werd op 65, dat de gepensioneerde er later geen aanspraak meer op kan maken. Veel gepensioneerden weten niet dat ze een nieuwe aanvraag kunnen indienen.

Documenten