Het is belangrijk dat lokale besturen een sociaal beleid voeren dat ervoor zorgt dat kwetsbare mensen betrokken zijn bij de buurt. En dat niet alleen op vlak van zorg of welzijn, maar op alle vlakken. Het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid neemt dat als uitgangspunt.

Het gaat bijvoorbeeld ook over vrije tijd, zinvol werk in de buurt, aangepast wonen, ... Met het decreet lokaal sociaal beleid krijgen gemeenten het heft in handen om:

  • op het lokale niveau in te zetten op de regie van de sociale hulp- en dienstverlening
  • het lokaal sociaal beleid op te nemen in de meerjarenplannen
  • de hulp- en dienstverlening toegankelijker te maken en onderbescherming aan te pakken


Hiervoor is een goede afstemming van alle zorg- en hulpverlening nodig en moet ook mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerszorg goed worden ondersteund. Besturen die het Lokaal Sociaal Beleid op deze manier ter harte nemen, worden daarbij ondersteund door de Vlaamse overheid.

Meer informatie

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1348978

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1354192

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.