Een rugzakje vol zorg(en)? Persoonsvolgende financiering vanuit het oogpunt van de gebruiker


vrijdag, 8 december, 2017

Mensen meer beslissingskracht geven over hun zorg. Met dat doel wil de Vlaamse regering de organisatie en financiering van de zorg in Vlaanderen hervormen. Het principe van persoonsvolgende financiering staat daarbij centraal. Na het systeem begin dit jaar in te voeren in de zorg voor mensen met een handicap, bekijkt de Vlaamse overheid nu hoe dit concept kan werken in de ouderenzorg. Dat brengt nog heel wat vragen met zich mee: wat houdt ‘persoonsvolgende financiering’ juist in? Aan welke voordelen en valkuilen mogen we ons verwachten? En wat met ouderen die de regie over hun zorg niet zelf willen of kunnen organiseren?

Hoog tijd om hier even stil bij te staan en de persoonsvolgende financiering onder de loep te nemen vanuit het oogpunt van de gebruiker. Daarvoor nodigt de Vlaamse Ouderenraad je uit op een studievoormiddag op 8 december 2017 te Brussel, van 9.45 tot 13 uur. Onder meer Sandra Derieuw (kabinet Vandeurzen), Robert Geeraert (consulent woonzorg), Marleen Vanhees (Ons Zorgnetwerk), Mathieu Martens (Vlaamse Ouderenraad), Jan-Piet Bauwens (BBTK), Arne Proesmans (Netwerk tegen Armoede) en Guy Tegenbos (moderator) houden de persoonsvolgende financiering die dag mee tegen het licht.

Praktische info
De locatie en het gedetailleerde programma worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Deelname aan de studiedag is gratis. Inschrijven kan nu al via sonja.van.humskerke@vlaamse-ouderenraad.be of via 02 209 34 56.