Conferentie ‘Een stimulerend kader voor levensloopbestendig wonen’


dinsdag, 21 juni, 2016

Triodos organiseert op dinsdag 21 juni 2016 een conferentie waarbij experts een overzicht geven van de aanbevelingen ten aanzien van levensloopbestendige woningen voor zorgbehoevenden.

Volgende elementen komen aan bod:
Wat verwachten ouderen/zorgvragers?
Inzetten op meer diversiteit van woonzorgoplossingen
Een aangepast zorgaanbod
Levensloopbestendige buurten
Nieuwe financiering voor innovatieve woonzorgoplossingen
Bouworganisatorische en innovatieve incentives voor levensloopbestendige bouw of verbouwingen

Programma
14.30: onthaal
15.00: welkomstwoord
15.15: wat verwachten ouderen/zorgvragers ? - Mie Moerenhout (Vlaamse Ouderenraad)
15.30: Inzetten op meer diversiteit van woonzorgoplossingen - Michel Verhaegen (Astor vzw)
15.45: Een aangepast zorgaanbod - Tom Braes (Zorgnet Icuro)
16.00: Levensloopbestendige buurten / lokale besturen - Stad Gent
16.15: Pauze
16.30: Nieuwe financiering voor (innovatieve) woonzorgoplossingen - Patty Zuidhoek (Triodos HQ)
16.45: Bouworganisatorische en innovatieve incentives voor levensloopbestendige bouw of verbouwingen - Marc Dillen (Vlaamse Confederatie Bouw)
17.00: Panelgesprek
17.45: Netwerk drink

Datum
Dinsdag 21 juni om 14.30 uur.

Locatie
Triodos Bank
Hoogstraat 139-3
1000 Brussel

Lees meer