CD&V - Senioren organiseren in Oost-Vlaanderen infosessie over "zorg en innovatie" met minister Jo Vandeurzen


maandag, 6 maart, 2017
CD&V - Senioren organiseren in Oost-Vlaanderen infosessie over "zorg en innovatie" met minister Jo Vandeurzen

Het belang van “zorg en innovatie” in het ouderenbeleid.

Vandaag  6 maart 2017 werd in de provincie Oost-Vaanderen, meer bepaald in de stad Aalst, de aftrap gegeven van de informatiesessies “zorg en innovatie” die de CD&V – senioren samen met minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin organiseren in de Vlaamse provincies. Een honderdtal CD&V – senioren uit alle hoeken van Oost-Vlaanderen lieten zich hierover inspireren.

Schepen, en tevens voorzitter van de zorginnovatiecluster, Ilse Uyttersprot heette ons welkom in het historische stadhuis van de stad Aalst en duidde dat Aalst een “zorgstad” is en dat moet blijven.

Oostvlaams gedeputeerde voor Welzijn, Eddy Cockuyt, schetste de uitdagingen voor de zorg in Oost-Vlaanderen. Belangrijk daarbij is de sociale inclusie en hierin het buurtgericht netwerken. De buurt is voor senioren immers een belangrijk niveau dat ondersteund moet worden. Door de tanende rol van de provincies aangaande onder andere welzijn, moeten de lokale besturen aangemoedigd worden om een beleid te voeren dat er op gericht is om ouderen zo lang mogelijk in hun woning en woonomgeving te houden. De provincie heeft tevens een rol gespeeld inzake innovatie in de zorg. De gedeputeerde roept de andere overheden op om te blijven innoveren en dit te doen samen met de organisaties in het brede middenveld.

Vervolgens was het woord aan Elise Van Opstal, coördinatrice van de Ageing in Place woning te Aalst (AIPA-woning). Deze woning is een testwoning die toont hoe ouderen best hun woning kunnen aanpassen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. De geïnteresseerde deelnemers konden eveneens een bezoek brengen aan de AIPA woning en waren en zeer over te spreken.

Na een deugddoende kop koffie met een lekkere versnapering, was het woord aan minister Jo Vandeurzen. De minister schetste dat mensen ouder worden en dat dit de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Hoe langer mensen leven, hoe groter de kans dat zij te kampen krijgen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Daarom is er ook meer chronische zorg nodig die erop gericht is om mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving te verzorgen en te laten wonen We zien dat de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Aalst heel wat inspanningen doen aangaande zorg. De grote financiering voor de zorg komt evenwel uit de Belgische sociale zekerheid en uit de Vlaamse middelen.
De speerpunten voor Vlaanderen aangaande ouderen zijn:
1. Actief ouder worden

2. Zorg

3. Wonen

4. Levenslang leren en digitale inclusie

5. Langer werken en werkbaar werk

Al de gegevens zijn uitgebreid omschreven in de bijgevoegde presentatie van de minister.

 

Chris Borms, lid van de CD&V-senioren, sloot af met iedereen te danken en de minister op te roepen om te blijven investeren in zorg en in innovatie, steeds rekening houdend met de oudere die die zorg nodig heeft.

Het was alvast een boeiende en leerrijke dag!

Documenten