CD&V - Senioren en les Aînés de cdH zetten de Internationale dag van de Ouderen in de kijker