Chris Borms


Persoonlijke informatie
Chris Borms
Stationsstraat 10 bus 7
9300 Aalst
Aalst
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
chrisborms@scarlet.be
053 782338
0495 718098
Partijgegevens
voorzitter CD&V-senioren Aalst
OCMW-raadslid Aalst
gemeenteraadslid (1/1/1977 - 31/3/2001)
provincieraadslid 1978-1981; 1987 -1994
Schepen 1/3/1983 - 31/12/1988
Lid Algemeen Bestuur CD&V-senioren
OCMW-raad
Gezin
Inburgering - migratie - asielbeleid
OCMW - welzijn
Ruimtelijke ordening - openbare werken
Senioren
Waar sta ik voor?

In ons land leven 1,5 miljoen mensen in armoede. Elkeen moet menswaardig kunnen leven. Structureel moet wij dit probleem oplossen : verhogen van de laagste inkomens en pensioenen, bouwen van sociale woningen, scholen, RVT’s, tehuizen voor gehandicapten, creëren werkgelegenheid, rechtvaardig asielbeleid, herziening huurwetgeving, beperking energieprijzen.