Nieuwsbrief
CD&V-senioren
N°4 - 23/05/2014
 
 


Voor CD&V betekent samenleven ook samenwerken. Met de nadruk op werken. Want we moeten vooruit met Vlaanderen. Een nieuw tijdperk in. Ter plaatse trappelen is nu geen optie. Daarom kiezen we met CD&V-senioren resoluut voor een Sterker Vlaanderen én een sterker land. Een land met toekomst.

CD&V kiest voor oplossingen. We staan voor belangrijke uitdagingen, waarvoor CD&V met haar plannen oplossingen biedt. Oplossingen om te komen tot economische groei mét sociale vooruitgang. 
Klik hier om een overzicht van onze oplossingen uit het 3D-Plus Plan te bekijken.

Zestigplussers zijn actief betrokken bij het maatschappelijk gebeuren. De moderne senior inspireert, voert mee beleid uit, maakt tijd voor een sterke samenleving.
Met de CD&V-senioren scheppen wij kansen om dit actief burgerschap dagelijks in de praktijk te brengen. Door te zeggen en te tonen dat wij rekenen op behoorlijk bestuur op alle beleidsniveaus. Door te lage pensioenen en armoede aan te klagen. Door mee te werken aan een hartelijke en sterke leefomgeving. Door intergenerationele samenwerking aan te moedigen.

Samen met alle seniorenkandidaten willen we ons hiervoor inzetten.
Daarom deze laatste tip : Kies voor oplossingen #stemcdenv

Tot zondag in het stemhokje!

An Hermans
Voorzitter CD&V-senioren
10de plaats op de Europese Lijst
Sterke senioren, sterke samenleving is de titel van de verkiezingsbrochure van de CD&V-senioren. Hierin stippen we onze 10 prioriteiten aan voor de senioren.

Klik hier om deze brochure te lezen & te doorbladeren: een échte aanrader!


In deze brochure geven wij u graag mee wat wij belangrijk vinden om in de komende jaren als houvast te hebben binnen onze samenleving. Wij brengen binnen het CD&V-verhaal tien accenten naar voor die wij cruciaal achten voor een sterkere samenleving.

Sterke kandidaten
Ten slotte stellen we u graag onze ploeg kandidaten voor die de komende dagen voor onze punten zullen strijden. Omdat we geloven in hen. In hun visie, ervaring en talenten. Op deze manier kunnen we doorheen beeld en vertrouwen, hoop en veerkracht onze stem inde samenleving laten klinken. Een stem die aanstekelijk werkt. Een stem die garant staat voor oplossingen.

Met uw stem, uw steun gaan we samen werken aan oplossingen voor een Sterker Europa, een Sterker Vlaanderen in een Sterker land.
Sinds meer dan zestig jaar bouwen we aan de Europese Unie. De eerste bouwsteen was een Economische Gemeenschap, als een voorwaarde voor het behoud van de prille vrede na het eind van de Tweede Wereldoorlog. Welvaart, vrede en veiligheid waren doelstellingen, gevestigd op vrijheid en verantwoordelijkheid, respect voor ieder mens, democratie. Die waarden willen we behouden in de sociale markteconomie, in de monetaire Unie en in de politieke Unie. Ook in de aanpak van tal van hedendaagse uitdagingen: een steeds ouder wordende bevolking, innovaties in het economisch leven, klimaatsveranderingen

Het toekomstig Europees beleid moet naast het economisch en monetair beleid extra aandacht hebben voor het sociaal beleid. Zo kan het beleid op alle beleidsniveaus op een transparante en democratische wijze elkaar versterken. Dan zullen mensen weten dat het Europees beleid hun dagelijks leven beïnvloedt en hun welvaart, hun vrijheid, hun sociale bescherming bevordert. Alleen dan is er een toekomst voor Europa. Dan zorgt een Sterker Europa tegelijk voor een Sterker land & een Sterker Vlaanderen.

Europa kan en zal ons opnieuw vertrouwen geven. Dit was ook de teneur op onze Europese feestdag in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant op 8 mei 2014. Europa moet mensen samenbrengen als een teken van vrede, welvaart en democratie. Een verslag van deze samenkomst kan je lezen op onze website.

Lees meer ›

Kalender

donderdag, 30 november, 2017
CD&V - Senioren regio Mechelen organiseren een namiddag rond Dementie
zondag, 3 december, 2017
CD&V - Senioren, Vrouw en Maatschappij, en Jong CD&V Torhout gaan 'op de apero met Jo' met minister Jo Vandeurzen